NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 6049-001 (311831)

Letectvo a kozmonautika. Inštalácia elektrických káblov. Ochranná manžeta z metaaramidových vláken. Časť 001: Technická špecifikácia (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 6049-001
: 311831
: 128310
: 1.5.2019
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN