NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60477 (356404)

Laboratórne rezistory na jednosmerný prúd (Súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy je v jazyku člena CEN/CENELEC).

NORMA vydána dne 1.9.2001

Znění normy v původním jazyce -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60477
: 356404
: 83429
: 1.9.2001
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 60477 (356404):

Táto norma sa vzťahuje na rezistory určené k používaniu ako miery elektr. odporu stejnosmerného prúdu obsahujúce jednohodnotové alebo viachodnotové miery odporu.