NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60444-9 (358490)

Meranie parametrov kremenných kryštálových jednotiek. Časť 9: Meranie rušivých rezonancií piezoelektrických kryštálových jednotiek (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2007

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60444-9
: 358490
: 104881
: 1.12.2007
: 11
: 33 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN