NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60444-1 (358490)

Meranie parametrov kremenných kryštálových jednotiek technikou nulovej fázy v pí-článku. Časť 1: Základná metóda merania rezonančnej frekvencie a rezonančná rezistancia kremenných kryštálových jednotiek technikou nulovej fázy v pí-článku (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2000

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60444-1
: 358490
: 16647
: 1.12.2000
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy STN