NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60433 (348055)

Izolátory pre vonkajšie elektrické vedenia s menovitým napätím nad 1 kV. Keramické izolátory pre siete so striedavým napätím. Charakteristiky tyčových závesných izolátorov (Súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy je v jazyku člena CEN/CENELEC).

NORMA vydána dne 1.12.2003

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60433
: 348055
: 91397
: 1.12.2003
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 60433 (348055):

Táto medzinárodná norma je použiteľná pre závesné izolátory tyčového typu s keramickou izolačnou časťou.