NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 6041 (317036)

Letectvo a kozmonautika. Nekovové materiály. Skúšobné metódy. Analýza nekovových materiálov (nevytvrdzovaných) diferenčnou snímacou kalorimetriou (DSC) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 6041
: 317036
: 126669
: 1.6.2018
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN