NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60398 (361109)

Zariadenia na priemyselné elektrotepelné a elektromagnetické spracovanie. Všeobecné skúšobné metódy prevádzkových vlastností (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60398
: 361109
: 121891
: 1.12.2015
: 57 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN