NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60384-8-1 (358291)

Nepremenné kondenzátory na používanie v elektronických zariadeniach. Časť 8-1: Vzorová predmetová špecifikácia. Nepremenné kondenzátory s keramickým dielektrikom triedy 1. Úroveň hodnotenia EZ (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2006

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60384-8-1
: 358291
: 100134
: 1.1.2006
: 21
: 63 g (0.14 )
:
Kategorie: Technické normy STN