NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60384-24 (358295)

Nepremenné kondenzátory na použitie v elektronických zariadeniach. Časť 24: Rámcová špecifikácia. Nepremenné tantalové elektrolytické kondenzátory s tuhým elektrolytom z vodivého polyméru na povrchovú montáž (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2016

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60384-24
: 358295
: 122685
: 1.5.2016
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN