NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60384-22 (358291)

Nepremenné kondenzátory na použitie v elektronických zariadeniach. Časť 22: Čiastková špecifikácia. Nepremenné viacvrstvové keramické kondenzátory na povrchovú montáž, triedy 2 (Norma na priame používanie ako STN). (Platnosť do 5.3.2022).

NORMA vydána dne 1.8.2012

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60384-22
: 358291
: 115735
: 1.8.2012
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN