NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60384-2 (358291)

Nepremenné kondenzátory na použitie v elektronických zariadeniach. Časť 2: Čiastková špecifikácia. Nepremenné kondenzátory na jednosmerný prúd s dielektrikom z metalizovanej polyetyléntereftalátovej fólie (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2012

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60384-2
: 358291
: 115732
: 1.8.2012
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN