NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60384-2-1 (358295)

Nepremenné kondenzátory na použitie v elektronických zariadeniach. Časť 2-1: Vzorová predmetová špecifikácia. Nepremenné kondenzátory pre jednosmerný prúd s dielektrikom z metalizovanej polyetyléntereftalátovej fólie. Úroveň hodnotenia E a EZ (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2006

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60384-2-1
: 358295
: 101534
: 1.8.2006
: 23
: 69 g (0.15 )
:
Kategorie: Technické normy STN