NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60384-13 (358291)

Nepremenné kondenzátory na použitie v elektronických zariadeniach. Časť 13: Čiastková špecifikácia. Nepremenné kondenzátory na jednosmerný prúd s polypropylénovým dielektrikom a kovovou fóliou (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2012

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60384-13
: 358291
: 115733
: 1.8.2012
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN