NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60383-2 (348052)

Izolátory pre vonkajšie elektrické vedenia s menovitým napätím nad 1 kV. Časť 2: Izolátorové reťazce a závesy pre siete so striedavým napätím. Definície, skúšobné metódy a preberacie kritériá (Súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy je v jazyku člena CEN/CENELEC).

NORMA vydána dne 1.9.2003

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60383-2
: 348052
: 90351
: 1.9.2003
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 60383-2 (348052):

Táto časť IEC 383 sa používa pre izolátorové reťazce a závesy, ktoré obsahujú závesné izolátory z keramického materiálu alebo skla.