NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60352-8 (354061)

Nespájkované spoje. Časť 8: Spoje pripevnené tlakom. Všeobecné požiadavky, skúšobné metódy a praktický návod (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2011

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60352-8
: 354061
: 113686
: 1.8.2011
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN