NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60352-3 (354061)

Nespájkované spoje. Časť 3: Prístupné nespájkované odizolované spoje. Všeobecné požiadavky, skúšobné metódy a praktický návod (Norma na priame používanie ako STN). (Platnosť do 14.5.2023).

NORMA vydána dne 1.5.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60352-3
: 354061
: 17259
: 1.5.2001
: 35
: 105 g (0.23 )
:
Kategorie: Technické normy STN