NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60349-1 (362205)

Dráhové aplikácie. Točivé elektrické stroje pre koľajové a cestné vozidlá. Časť 1: Stroje s výnimkou motorov na striedavý prúd napájaných z elektronických meničov (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2011

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60349-1
: 362205
: 113793
: 1.8.2011
: 54 g (0.12 )
:
Kategorie: Technické normy STN