NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60335-2-87 (361055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-87: Osobitné požiadavky na elektrické zariadenia na omračovanie zvierat. (Norma sa môže používať bez zmeny A2 do 5.7.2022). (Platnosť do 16.12.2022).

NORMA vydána dne 1.12.2003

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60335-2-87
: 361055
: 91721
: 1.12.2003
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 60335-2-87 (361055):

Táto norma sa vzťahuje na bezpečnosť elektrických zariadení na omračovanie zvierat.