NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60335-2-78 (361055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-78: Osobitné požiadavky na grily na vonkajšie použitie (Norma na priame používanie ako STN). (Norma sa môže používať bez zmeny A11 do 7.2.2023).

NORMA vydána dne 1.1.2004

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60335-2-78
: 361055
: 92817
: 1.1.2004
: 15
: 45 g (0.10 )
:
Kategorie: Technické normy STN