NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60335-2-36 (361055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-36: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické sporáky, rúry, platne a ich súčasti.

NORMA vydána dne 1.2.2005

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60335-2-36
: 361055
: 96882
: 1.2.2005
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 60335-2-36 (361055):

Táto medzinárodná norma sa vzťahuje na bezpečnosť komerčných elektrických sporákov na varenie a pečenie, rúr, platní, varných jednotiek a podobných spotrebičov, ktoré nie sú určené na použitie v domácnostiach, a ktorých menovité napätie nie je vyššie ako 250 V.