NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60335-2-10 (361055)

Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-10: Osobitné požiadavky na stroje na ošetrovanie podlahy a stroje na drhnutie podlahy.

NORMA vydána dne 1.6.2004

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60335-2-10
: 361055
: 94718
: 1.6.2004
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 60335-2-10 (361055):

Táto norma sa zaoberá bezpečnosťou elektrických strojov na ošetrovanie podlahy a strojov na drhnutie podlahy.