NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60332-3-24 (347101)

Skúšky elektrických a optovláknových káblov v podmienkach horenia. Časť 3-24: Skúška vertikálne šíreným plameňom na vertikálne uložených vodičoch alebo kábloch vo zväzkoch. Kategória C. (Platnosť do 17.8.2021).

NORMA vydána dne 1.6.2010

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60332-3-24
: 347101
: 110573
: 1.6.2010
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 60332-3-24 (347101):

Súbor medzinárodných noriem tvorený časťami 3-10, 3-21, 3-22, 3-23, 3-24 a 3-25 z IEC 60332 špecifikuje skúšobné metódy na posudzovanie vertikálneho šírenia plameňa na vertikálne uloženom zväzku vodičov alebo káblov, elektrických alebo optických, pri definovaných podmienkach.