NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60317-8 (347307)

Špecifikácia jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 8: Medené vodiče kruhového prierezu lakované polyesterimidom, trieda 180 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2010

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60317-8
: 347307
: 112281
: 1.12.2010
: 11
: 33 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN