NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60317-28 (347307)

Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 28: Medený vodič pravouhlého prierezu lakovaný polyesterimidom, trieda 180 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2014

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60317-28
: 347307
: 119167
: 1.8.2014
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN