NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60317-15 (347307)

Špecifikácie jednotlivých typov vodičov na vinutia. Časť 15: Hliníkový vodič kruhového prierezu lakovaný polyesterimidom, trieda 180 (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2005

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60317-15
: 347307
: 97736
: 1.4.2005
: 11
: 33 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN