NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60297-3-102 (188001)

Stavebnicové konštrukcie na elektronické zariadenia. Systém nosných konštrukcií radu 482,6 mm (19 palcov). Časť 3-102: Zasúvací/vyťahovací nástroj (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.3.2005

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60297-3-102
: 188001
: 97596
: 1.3.2005
: 15
: 45 g (0.10 )
:
Kategorie: Technické normy STN