NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60296 (346733)

Kvapaliny na elektrotechnické aplikácie. Nepoužité minerálne izolačné oleje pre transformátory a spínače.

NORMA vydána dne 1.6.2013

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60296
: 346733
: 117070
: 1.6.2013
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN