NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60255-21-3 (353410)

Elektrické relé. Časť 21: Vibračné skúšky úderom a nárazom a seizmické skúšky meracích relé a ochranných zariadení. Oddiel 3: Seizmické skúšky (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2001

Anglicky -
Tištěné (435.80 CZK)

:

: STN EN 60255-21-3
: 353410
: 17948
: 1.8.2001
: 18
: 54 g (0.12 )
:
Kategorie: Technické normy STN