NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60255-21-2 (353410)

Elektrické relé. Časť 21: Vibračné skúšky úderom a nárazom a seizmické skúšky meracích relé a ochranných zariadení. Oddiel 2: Skúšky úderom a nárazom (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60255-21-2
: 353410
: 17947
: 1.8.2001
: 18
: 54 g (0.12 )
:
Kategorie: Technické normy STN