NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60255-149 (353410)

Meracie relé a ochranné zariadenia. Časť 149: Funkčné požiadavky na tepelné elektrické relé (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2014

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60255-149
: 353410
: 118743
: 1.4.2014
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN