NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60255-127 (353410)

Meracie relé a ochranné zariadenie. Časť 127: Funkčné požiadavky na prepäťovú/podpäťovú ochranu (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.7.2014

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60255-127
: 353410
: 118961
: 1.7.2014
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN