NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60255-1 (353410)

Meracie relé a ochranné zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.7.2010

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60255-1
: 353410
: 111160
: 1.7.2010
: 50
: 150 g (0.33 )
:
Kategorie: Technické normy STN