NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60244-10 (367117)

Metódy merania rádiových vysielačov. Časť 10: Metódy merania televíznych vysielačov a prevádzačov používajúcich vložené skúšobné signály (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2000

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60244-10
: 367117
: 16003
: 1.6.2000
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy STN