NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60240-1 (361145)

Charakteristiky elektrických infračervených žiaričov na priemyselný ohrev. Časť 1: Krátkovlnné infračervené žiariče (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60240-1
: 361145
: 18018
: 1.8.2001
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN