NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60216-5 (346502)

Elektroizolačné materiály. Dlhodobá tepelná odolnosť. Časť 5: Určenie relatívneho indexu dlhodobej tepelnej odolnosti (RTE) izolačného materiálu (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2008

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60216-5
: 346502
: 106969
: 1.10.2008
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy STN