NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60191-6-22 (358791)

Normalizácia rozmerov polovodičových súčiastok. Časť 6-22: Všeobecné pravidlá na prípravu výkresov puzdier polovodičových súčiastok na povrchovú montáž. Príručka na navrhovanie polovodičových puzdier na prepojenia kremíkových štruktúr s guľovými vývodmi v jemnom rastri a s plôškovými vývodmi v jemnom rastri (S-FBGA a S-FLGA) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2013

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60191-6-22
: 358791
: 117659
: 1.9.2013
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN