NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60172 (347304)

Skúšobný postup na určenie teplotného indexu lakovaných a páskou ovinutých vodičov na vinutia (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2016

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60172
: 347304
: 122176
: 1.1.2016
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN