NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60143-3 (358203)

Sériovo zapojené kondenzátory pre výkonové elektrické siete. Časť 3: Vnútorné poistky (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.3.2016

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60143-3
: 358203
: 122357
: 1.3.2016
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN