NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60139 (358505)

Príprava obrysových výkresov pre obrazovky, ich časti, spojenia a kalibre (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2002

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60139
: 358505
: 85953
: 1.4.2002
: 300 g (0.66 )
:
Kategorie: Technické normy STN