NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60110-1 (358223)

Kondenzátory pre prevádzky s indukčným ohrevom (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60110-1
: 358223
: 18390
: 1.9.2001
: 33
: 99 g (0.22 )
:
Kategorie: Technické normy STN