NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60107-8 (367006)

Metódy merania prijímačov pre televízne vysielanie. Časť 8: Meranie na zariadení D2-MAC/paket (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2001

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60107-8
: 367006
: 17605
: 1.6.2001
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy STN