NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60079-35-2 (332320)

Prilbové svietidlá do baní s výskytom banského plynu. Časť 35-2: Prevádzkové vlastnosti a iné vlastnosti vzťahujúce sa na bezpečnosť (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2012

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60079-35-2
: 332320
: 116338
: 1.12.2012
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN