NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60079-28 (332320)

Výbušné atmosféry. Časť 28: Ochrana zariadení a prenosových systémov pracujúcich s optickým žiarením (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2016

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60079-28
: 332320
: 122172
: 1.1.2016
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN