NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60079-20-1 (332320)

Výbušné atmosféry. Časť 20-1: Vlastnosti látok na klasifikovanie plynov a pár. Skúšobné metódy a údaje. (Platnosť do 30.4.2022).

NORMA vydána dne 1.11.2010

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60079-20-1
: 332320
: 111560
: 1.11.2010
: 76
: 228 g (0.50 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 60079-20-1 (332320):

Táto časť IEC 60079 je návodom na klasifikovanie plynov a pár.Uvádza skúšobnú metódu, určenú na meranie maximálnej experimentálnej bezpečnej štrbiny (MEBS) pre zmesi plynu alebo pary so vzduchom pri normálnych podmienkach teploty1) a tlaku, umožňujúcu zvoliť príslušnú skupinu zariadenia.