NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60079-19 (332320)

Výbušné atmosféry. Časť 19: Oprava, podrobná prehliadka a obnova zariadení. (Norma sa môže používať bez zmeny A1 do 23.4.2018). (Platnosť do 22.11.2022).

NORMA vydána dne 1.1.2012

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60079-19
: 332320
: 114173
: 1.1.2012
: 54 g (0.12 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 60079-19 (332320):

Táto časť IEC 60079:poskytuje pokyny, hlavne technickej povahy, na opravu, podrobnú prehliadku, obnovu a úpravu zariadenia konštruovaného na používanie do výbušných atmosfér; neplatí na údržbu okrem prípadu, keď sa oprava a podrobná prehliadka nedajú od údržby oddeliť, ani neposkytuje informácie o systémoch káblových vývodiek, ktoré môžu byť nevyhnutné pri opätovnom namontovaní zariadenia vymeniť;neplatí na druh ochrany "m", "o" a "q";predpokladá, že sa všade zvolí osvedčený technický postup.