NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60079-0 (332320)

Výbušné atmosféry. Časť 0: Zariadenia. Všeobecné požiadavky. (Norma sa môže používať bez zmeny A11 do 7.10.2016). (Platnosť do 6.7.2021).

NORMA vydána dne 1.8.2013

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60079-0
: 332320
: 117059
: 1.8.2013
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN