NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60068-3-4 (345791)

Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 3-4: Doplnková dokumentácia a návod. Skúšky vlhkým teplom (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2002

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60068-3-4
: 345791
: 89281
: 1.12.2002
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN