NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60068-3-2 (345791)

Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 3: Základné informácie. Oddiel 2: Kombinované skúšky teplota/nízky tlak vzduchu.

NORMA vydána dne 1.8.2001

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60068-3-2
: 345791
: 58058
: 1.8.2001
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN