NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60068-2-75 (345791)

Skúšanie vplyvu prostredia. Časť 2-75: Skúšky. Skúška Eh: Skúšky kladivom (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60068-2-75
: 345791
: 120747
: 1.6.2015
: 54 g (0.12 )
:
Kategorie: Technické normy STN