NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 60034-28 (350000)

Točivé elektrické stroje. Časť 28: Skúšobné metódy na určenie hodnôt parametrov náhradných schém trojfázových nízkonapäťových asynchrónnych motorov s klietkou nakrátko (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2013

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 60034-28
: 350000
: 118133
: 1.11.2013
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN